Działalność Działu Energetyki:

 • Efektywność energetyczna instalacji energetycznych i przemysłowych
 • Optymalizacja zasilania w energię cieplną kotłowni parowych i wodnych, suszarni,  instalacji technologicznych
 • Audyt energetyczny obiektów technologicznych
 • Audyt instalacji energetycznych i technologicznych
 • Sporządzanie bilansów energetyczno-produkcyjnych
 • Opracowanie koncepcji technologicznej instalacji energetycznych i produkcyjnych
 • Analiza finansowa efektów projektu
 • Odnawialne źródła energii – fotowoltaika, biomasa, kogeneracja
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • Optymalizacja kosztów zakupu mediów energetycznych (prąd elektryczny, gaz)